Tag: kinh doanh

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài kinh doanh lĩnh vực logistics tại Việt Nam

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài kinh doanh lĩnh vực logistics tại Việt Nam

Dự thảo Ðiều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (được người đại diện theo pháp luật, các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền ký từng trang) (Luật sư soạn thảo).

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài kinh doanh lĩnh vực logistics tại Việt Nam

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài kinh doanh lĩnh vực logistics tại Việt Nam

Để thành lập công ty nước ngoài kinh doanh lĩnh vực logistics các nhà đầu tư cần chuẩn bị những thủ tục như thế nào ? Các giấy tờ cần thiết khi tiến hành thành lập công ty ra sao ? Chúng tôi tư vấn hỗ trợ quý khách hàng với dịch vụ tư vấn cụ thể như sau :
I . Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài kinh doanh lĩnh vực logistics tại Việt Nam bao gồm:
1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
3. Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án, hợp đồng thuê văn phòng, hợp đồng thuê nhà xưởng, thuê đất.(nhà đầu tư cung cấp).
4. Dự thảo Ðiều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (được người đại diện theo pháp luật, các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền ký từng trang) (Luật sư soạn thảo).
5. Danh sách thành viên công ty nước ngoài
6. Chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.
7. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập như sau:
– Ðối với thành viên sáng lập là pháp nhân:
Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu
Xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng (chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư)
Hợp đồng thuê trụ sở
– Ðối với thành viên sáng lập là cá nhân:
Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh (Có chứng thực đối với công ty trong nước và hợp pháp hóa lãnh sự đối với công ty nước ngoài)
Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc có xác nhận của cơ quan thuế trong năm gần nhất(hợp pháp hóa lãnh sự đối với công ty nước ngoài)
Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện
Điều lệ của công ty chủ quản (hợp pháp hóa lãnh sự đối với công ty nước ngoài)
Văn bản ủy quyền của công ty cho người đại diện (hợp pháp hóa lãnh sự đối với công ty nước ngoài)
Hồ sơ kinh nghiệm và năng lực của nhà đầu tư
8. Văn bản uỷ quyền của Chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền./.
9. Báo cáo giải trình, để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra hồ sơ trước khi cấp chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp