Tag: kinh nghiệm điều chỉnh giấy phép đầu tư

Tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư

Tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư

Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại cơ qua nhà nước có thẩm quyền, đại diện giải trình với cơ quan nhà nước

Tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư

Tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư

Công ty Chúng tôi tư vấn thực hiện dịch vụ dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi quý khách có nhu cầu điều chỉnh về : Vốn đầu tư , tên công ty ,thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ thực hiện dự án, thay đổi thành viên, thay đổi người đại diện theo pháp luật…Chúng tôi xin cung cấp gói dịch vụ tốt nhất nhằm đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của khách hàng về các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Chúng tôi sẽ tư vấn và thực hiện dịch vụ điều chỉnh giấy phép đầu tư trọn gói năm 2017 như sau:
Hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư (thay đổi giấy phép đầu tư) bao gồm:

Soạn hồ sơ pháp lý điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư, bản sửa đổi hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc bản điều lệ của công ty
Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ khác quận huyện quý khách hàng cung cấp thêm đăng ký mẫu dấu
Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại cơ qua nhà nước có thẩm quyền, đại diện giải trình với cơ quan nhà nước
Dịch thuật, công chứng các giấy tờ pháp lý cần thiết trong quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư