Tag: kinh nghiệm thay đổi nội dung giấy phép

Tư vấn thay đổi nội dung giấy phép

Tư vấn thay đổi nội dung giấy phép

Trong vòng 24h sau khi nhận được GPKD mới tại SKH&ĐT nhân viên Chúng tôi sẽ giao GPKD mới + con dấu mới (nếu có) về tận nơi cho doanh nghiệp và thu hết số phí còn lại.

Tư vấn thay đổi nội dung giấy phép

Tư vấn thay đổi nội dung giấy phép

Để tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho quý doanh nghiệp trong việc thay đổi nội dung giấy phép tại Chúng tôi, chúng tôi đề nghị thực hiện dịch vụ theo quy trình sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Qua số điện thoại
Qua email
Bước 2: Xác nhận phí, quy trình làm việc với KH + Hoàn thiện hồ sơ theo quy định

Hoàn thiện hồ sơ trong <8h làm việc

Bước 3: Gửi hồ sơ cho khách hàng kiểm tra, ký tên, đóng dấu + thu phí tạm ứng

Gửi hồ sơ cho KH qua email (Nếu KH đã chuyển khoản phí)
Giao hồ sơ bản cứng qua tận nơi cho KH và Nhận hồ sơ ký tên/ đóng dấu mang về (<8h làm việc kể từ khi soạn xong)
Bước 4: Nộp hồ sơ , Nhận GPKD mới + Khắc dấu mới (nếu có)

Trong vòng từ 3 – 4 ngày làm việc

Bước 5: Giao GPKD mới + con dấu mới (nếu có)

Trong vòng 24h sau khi nhận được GPKD mới tại SKH&ĐT nhân viên Chúng tôi sẽ giao GPKD mới + con dấu mới (nếu có) về tận nơi cho doanh nghiệp và thu hết số phí còn lại.

Tổng thời gian dự kiến: 4 – 5 ngày làm việc.

Nhân viên công ty Chúng tôi cam kết tận tình hướng dẫn cùng quý khách thực hiện từng bước cho đến khi dịch vụ được hoàn thành.