Tag: quy trình tạm ngưng hoạt động công ty

Tư vấn thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty

Tư vấn thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty

Trong vòng 5 năm trở lại đây, mỗi năm số lượng doanh nghiệp giải thể và tạm ngưng lên đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp, tương đương với sớ lượng doanh nghiệp thành lập mới. Nếu xét ở khía cạnh nào đó thì tạm ngưng hoạt động kinh doanh chưa chắc đã là một điều xấu. Dừng lại để bước tiếp, tạm ngưng lại một thời gian để vùng lên mạnh mẽ hơn.

Tư vấn thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty

Tư vấn thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty

Các bước và trình tự tạm ngưng hoạt động công ty

Nộp báo cáo thuế cho tới thời điển tạm ngưng
Nộp hồ sơ Tạm ngưng hoạt động lên Sở KHĐT
Nộp hồ sơ tạm ngưng lên Chi cục thuế
Quy trình tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty tại Chúng tôi

Tư vấn, báo giá, thủ tục quy trình cho khách hàng (trực tiếp, điện thoại hoặc email)
Soạn hồ sơ theo mẫu và gửi cho khách hàng kiểm tra, ký tên, đóng dấu vào hồ sơ
Thay mặt quý khách hàng nộp và nhận kết quả tạm ngưng hoạt động.
Giao kết quả về tận nơi cho doanh nghiệp.
Phí dịch vụ tạm ngưng (đã bao gồm lệ phí nhà nước).

Thời gian tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty: Từ 5 – 10 ngày làm việc