Tag: thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung tư vấn thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung tư vấn thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư với dịch vụ tư vấn thay đổi trụ sở chính công ty ( ) có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam .

Nội dung tư vấn thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung tư vấn thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung tư vấn thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài cụ thể như sau :
1 . Tư vấn tới khách hàng trước khi thay đổi trụ sở công ty có vốn nước ngoài
Tư vấn quy định pháp luật về thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký công ty vốn nước ngoài:
Tư vấn các vấn đề như thủ tục thuế khi công ty thay đổi địa chỉ trụ sở;
Tư vấn thủ tục, trình tự thực hiện và thời gian làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ công ty có vốn nước ngoài;
2 . Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đầu tư công ty có vốn nước ngoài
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu công ty ( Với trường hợp thay đổi khác quận huyện )
Bản sao chứng thực hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật công ty
3 . Quy trình dịch vụ thay đổi trụ sở công ty có vốn nước ngoài tại Chúng tôi :
Soạn thảo hồ sơ thay đổi trụ sở công ty có vốn nước ngoài ;
Thay mặt nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thay đổi trụ sở đăng ký công ty có vốn nước ngoài;
Thay mặt nhà đầu tư theo dõi tiến độ hồ sơ thay đổi trụ sở đăng ký công ty tại cơ quan nhà nước;
Thay mặt nhà đầu tư nhận kết quả thay đổi trụ sở đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;