Tag: thay đổi vốn đầu tư

Tư vấn các công việc cần làm trước khi thay đổi vốn đầu tư

Tư vấn các công việc cần làm trước khi thay đổi vốn đầu tư

Việc thay đổi vốn đầu tư ảnh hưởng thế nào đến mức đóng thuế, việc nộp thuế với cơ quan thuế vụ và nghĩa vụ thực hiện các thủ tục về thuế

Tư vấn các công việc cần làm trước khi thay đổi vốn đầu tư

Tư vấn các công việc cần làm trước khi thay đổi vốn đầu tư

Để thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty nước ngoài tại Việt Nam nhà đầu tư thường gặp những vướng mắc liên quan đến các thủ tục pháp lý vì chưa nắm rõ và hiểu chi tiết cụ thể, để tiết kiệm về thời gian và chi phí nhà đầu tư khi thực hiện thay đổi nội dung đầu tư công ty tư vấn Chúng tôi tư vấn nội dung và cung cấp dịch vụ làm thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tới khách hàng như sau:

Trước tiên về nội dung thay đổi vốn đầu tư sẽ có hai hình thức đó là tăng vốn đầu tư và giảm vốn đầu tư, cả 2 trường hợp này thành phần hồ sơ sẽ tương đối giống nhau và chuyên viên của Chúng tôi sẽ thực hiện tư vấn những nội dung liên quan đến việc thay đổi vốn công ty và tiến hành soạn thảo hồ sơ.

1. Tư vấn các công việc cần làm trước khi thay đổi vốn đầu tư

Tư vấn về trách nhiệm cá nhân, pháp nhân khi thực hiện thay đổi vốn đầu tư (tăng hoặc giảm vốn đầu tư)
Việc thay đổi vốn đầu tư ảnh hưởng thế nào đến mức đóng thuế, việc nộp thuế với cơ quan thuế vụ và nghĩa vụ thực hiện các thủ tục về thuế
Tư vấn quy định về việc chứng minh năng lực tài chính khi tăng vốn, giảm vốn đầu tư
2. Giấy tờ nhà đầu tư cần cung cấp

Giấy chứng nhận đầu tư hiện đang sử dụng
Báo cáo tài chính của năm gần nhất ( Nếu có yêu cầu bổ sung )
Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính khả năng góp vốn với số vốn tăng lên
3. Chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ về việc thay đổi vốn công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Văn bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư (thay đổi vốn) do người đại diện công ty ký
Văn bản giải trình về việc thay đổi vốn đầu tư ( Với các nội dung cụ thể là tăng vốn hay giảm vốn )
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đã được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư
Thông báo về tiến độ góp vốn đầu tư
Giấy chứng nhận đầu tư hiện hành
Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư kèm theo: Biên bản họp/ quyết định họp về việc đổi vốn đầu tư doanh nghiệp