Tag: tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Thành lập công ty liên doanh với nước ngoài – liên kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài đang là xu hướng của các nhà đầu tư Việt Nam trong giai đoạn từ 2006 cho tới nay. Thủ tục, thời gian xin giấy phép công ty liên doanh ngày càng đơn giản, nhanh chóng là cam kết của chính phủ Việt Nam nhằm kêu gọi đầu tư nước ngoài và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước. Dưới đây là những vấn đề cần biết nếu bạn muốn thành lập công ty liên doanh.

Tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Cách thành lập công ty liên doanh với nước ngoài dành cho doanh nghiệp

Cách 1 (Trong trường hợp cần có pháp nhân sớm để hoạt động):

Bước 1. Thành lập công ty 100% vốn Việt Nam, thời gian 5 – 15 ngày làm việc
Bước 2. Chuyển nhượng 1 phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài, thời gian 15 – 20 ngày làm việc

Cách 2 (Trong trường hợp không cần giấy phép gấp):

Bước 1. Xin giấy phép đầu tư, thời gian 30 – 45 ngày làm việc
Bước 2. Xin giấy phép thành lập doanh nghiệp, thời gian 5 – 15 ngày làm việc

Giấy tờ cần chuẩn bị

Hộ chiếu sao y chứng thực 5 bản (Nếu Nhà đầu tư là cá nhân)
Giấy phép công ty + Điều lệ công ty + Báo cáo tài chính có kiểm toán: sao y chứng thực và có hợp pháp hóa lãnh sự (Nếu nhà đầu tư là tổ chức)
Thỏa thuận/ Hợp đồng thuê văn phòng