Tag: tư vấn thành lập công ty nước ngoài

Tư vấn thay đổi giấy phép đăng ký cơ sở bán lẻ tại Việt Nam

Tư vấn thay đổi giấy phép đăng ký cơ sở bán lẻ tại Việt Nam

Tài liệu liên quan đến sửa đổi quy mô của cơ sở bán lẻ ( áp dụng với trường hợp trường hợp nhà đầu tư muốn thay đổi quy mô hoạt động của cơ sở bán lẻ)

Tư vấn thay đổi giấy phép đăng ký cơ sở bán lẻ tại Việt Nam

Tư vấn thay đổi giấy phép đăng ký cơ sở bán lẻ tại Việt Nam

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có đăng ký cơ sở kinh doanh bán lẻ khi tiến hành thủ tục thay đổi thông tin cho các địa điểm cơ sở đó tùy theo nội dung thay đổi hồ sơ thực hiện có những nội dung khác nhau. Để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục nhanh chóng nhất, Chúng tôi có những tư vấn cụ thể như sau:
I. Nội dung thực hiện thay đổi giấy phép đăng ký cơ sở bán lẻ tại Việt Nam

Thay đổi tên của cơ sở kinh doanh bán lẻ
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính cơ sở kinh doanh bán lẻ
Thay đổi tên của người đại diện cơ sở bán lẻ: như Họ tên, nơi cư trú, số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước
Sửa đổi quy mô của cơ sở bán lẻ
Bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ
II. Thành phần hồ sơ đăng ký

1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ gồm những nội dung như sau:
Thông tin tên doanh nghiệp đã đăng ký
Thông tin về giấy chứng nhận đầu tư đã đăng ký
Thông tin giấy phép kinh doanh
Thông tin về địa chỉ trụ sở chính công ty
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
2. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:
Nội dung sửa đổi, bổ sung
Lý do sửa đổi, bổ sung
Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung
3. Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã cấp (bản chính).
4. Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đã được cấp phép
5. Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề
6. Tài liệu liên quan đến sửa đổi quy mô của cơ sở bán lẻ ( áp dụng với trường hợp trường hợp nhà đầu tư muốn thay đổi quy mô hoạt động của cơ sở bán lẻ)
7. Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua kết quả làm việc của Hội đồng Kiểm tra ()
8. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện chi tiết nội dung bổ sung ()
Nh
III. Căn cứ pháp lý thực hiện các thủ tục thay đổi, bổ sung trên giấy phép đăng ký của cơ sở bán lẻ doanh nghiệp

Nghị định số 23/2007/NĐ-CP
Thông tư số 08/2013/TT-BCT
Thông tư số 34/2013/TT-BCT
IV. Dịch vụ hỗ trợ từ Chúng tôi

Chỉ cần chuẩn bị: Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ và thông tin cần thay đổi
Tiếp nhận thông tin yêu cầu tư phía khách hàng
Thực hiện tư vấn những vướng mắc từ phía khác hàng và quy trình thực hiện thủ tục
Tiến hành soạn thảo toàn bộ hồ sơ đăng ký thay đổi
Nộp hồ sơ, giải trình khi có yêu cầu tại cơ quan chức năng
Nhận kết quả sau khi thay đổi giấy phép đăng ký và bàn giao khách hàng

Tư vấn xin giấy phép mua bán hàng hóa công ty nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn xin giấy phép mua bán hàng hóa công ty nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

Tư vấn xin giấy phép mua bán hàng hóa công ty nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn xin giấy phép mua bán hàng hóa công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Namvà được cấp phép hoạt động kinh doanh doanh mua bán hàng hóa cần đáp ứng những điều kiện cụ thể như thế nào? Giấy tờ, hồ sơ cần thiết chuẩn bị? Trình tự thủ tục thực hiện ra sao? Chi phí đăng ký cấp phép?..
Để hỗ trợ nhà đầu tư về nội dung này, Chúng tôi có những tư vấn như sau:
I. Điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam bao gồm:

Nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
Hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế
Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam
Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam
Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP
II. Căn cứ văn bản pháp lý thực hiện

Nghị định số 23/2007/NĐ-CP định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Thông tư 08/2013/TT-BCT hướng dẫn thi hành Nghị định 23/2007/NĐ-CP.
Thông tư 34/2013/TT-BCT công bố lộ trình mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
II. Thành phần hồ sơ đăng ký cấp phép

Cung cấp tên doanh nghiệp
Thông tin giấy chứng nhận đầu tư
Thông tin về địa chỉ trụ sở chính
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Nội dung đề nghị trong đơn cấp giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá
Thông tin quốc tịch nhà đầu tư nước ngoài
Thông tin về hình thức đầu tư
Thông tin về hàng hoá kinh doanh
Thông tin phạm vi hoạt động
Tên doanh nghiệp
Thông tin về giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp
Thông tin về giấy phép kinh doanh
Thông tin ngành, nghề thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh
Thông tin ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính hiện tại doanh nghiệp
Thông tin về địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp
Các thông tin cung cấp khác trong báo cáo như: Điện thoại, Fax, Email, Website..
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Báo cáo tình hình thực hiện quyền xuất khẩu
Báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa hàng hóa để thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối.
III. Dịch vụ tư vấn thủ đăng ký giấy phép tại Chúng tôi

Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu có)
Cung cấp thông tin yêu cầu.
Các giấy tờ khác tùy thuộc mỗi hồ sơ Chúng tôi hướng dẫn cụ thể.
Tiếp nhận thông tin yêu cầu từ phía khách hàng
Tư vấn hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin giấy tờ cần thiết và thủ tục thực hiện đăng ký
Soạn thảo toàn bộ hồ sơ, sau đó nộp, và giải trình khi có yêu cầu tại cơ quan chức năng
Nhận kết quả và bàn giao giấy tờ sau khi thực hiện tới khách hàng.

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh).

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hay thành lập công ty liên doanh ở Việt Nam thời điểm này thủ tục đã đơn giản hơn rất nhiều. Với sự tham gia vào các tổ chức thương mại thế giới WTO, Asian, TPP… cùng với mong muốn kêu gọi đầu tư nước ngoài nên việc Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài đang ngày càng thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn.

Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài gồm

Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, thời gian 30 – 45 ngày làm việc
Khắc dấu, xin cấp mẫu dấu, thời gian 3 ngày làm việc
Xin cấp Mã số thuế, thời gian 5 – 7 ngày làm việc
Mở tài khoản ngân hàng, thời gian 1 ngày làm việc
Làm thủ tục kê khai thuế ban đầu, thời gian 5 – 10 ngày làm việc
Giấy tờ chuẩn bị

Hộ chiếu nhà đầu tư nước ngoài (Nếu là cá nhân)
Giấy phép công ty + Báo cáo tài chính có kiểm toán: Sao y có hợp pháp hóa lãnh sự (Nếu là tổ chức)
Thỏa thuận/ hợp đồng thuê văn phòng
Giấy xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng (Nếu là cá nhân)

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bao gồm

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm
Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh).
Danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập
Chứng chỉ hành nghề của thành viên và cá nhân khác đối với công ty đăng ký những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người được uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức và Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng)một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền.

Tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

Tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam thủ tục đơn giản và nhanh hơn việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hoặc thành lập công ty liên doanh. Đây lựa chọn của đa phần các doanh nghiệp nước ngoàimuốn đầu tư kinh doanh tại thị trường Việt Nam khi mới bước chân vào thị trường.

Quy trình và thời gian thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Xin cấp giấy phép đăng ký hoạt động chi nhánh, thời gian: 15 – 30 ngày làm việc
Đăng ký khắc dấu cho chi nhánh, thời gian: 2 ngày làm việc
Mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh, thời gian 1 ngày
Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Cấp mã số thuế), thời gian 2 – 5 ngày làm việc
Hoàn thiện hồ sơ thuế cho chi nhánh, thời gian: 5 – 10 ngày làm việc
Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài cần chuẩn bị

Giấy phép công ty mẹ 3 bản sao y chứng thực (có hợp pháp hóa lãnh sự) – Công ty đã hoạt động được 5 năm trở lên.
Báo cáo tài chính có kiểm toán trong năm gần nhất (có hợp pháp hóa lãnh sự)
Hộ chiếu/ CMND của người đứng đầu Văn phòng đại diện
Thỏa thuận/ Hợp đồng thuê văn phòng

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài

Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;
Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.
Hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm:

Đơn đề nghị thành lập
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hợp pháp hoá lãnh sự- dịch thuật công chứng tư pháp)
Điều lệ hoạt động của chi nhánh- bản sao 2 bản
Văn bản bổ nhiệm trưởng chi nhánh đồng thời trong đó nêu rõ phạm vi hoạt động
Báo cáo tài chính có kiểm toán trong năm gần nhất. (dịch thuật công chứng tư pháp)- 3 bản
Thoả thuận thuê địa điểm
Hộ chiếu (hoặc CMND) sao y của người đứng đầu chi nhánh – 5 bản

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Báo cáo tài chính có kiểm toán 1 năm hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất sao y chứng thực (có hợp pháp hóa lãnh sự)

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam thủ tục ngày nay đã đơn giản và nhanh chóng hơn nhờ chính sách mở của của chính phủ Việt Nam. Đây lựa chọn của đa phần các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư kinh doanh tại thị trường Việt Nam khi mới bước chân vào thị trường.

Quy trình và thời gian thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Xin cấp giấy phép đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, thời gian: 15 – 20 ngày làm việc
Đăng ký khắc dấu cho Văn phòng đại diện, thời gian: 2 ngày làm việc
Mở tài khoản ngân hàng cho Văn phòng đại diện, thời gian: 1 ngày
Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Cấp mã số thuế), 2 – 5 ngày làm việc
Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài cần chuẩn bị

Giấy phép công ty mẹ 3 bản sao y chứng thực (có hợp pháp hóa lãnh sự)
Báo cáo tài chính có kiểm toán 1 năm hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất sao y chứng thực (có hợp pháp hóa lãnh sự)
Hộ chiếu/ CMND của người đứng đầu Văn phòng đại diện
Thỏa thuận/ Hợp đồng thuê văn phòng

Quy trình dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài của Chúng tôi

Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng qua điện thoại hoặc email
Gặp mặt ký hợp đồng và nhận đầy đủ thông tin về hồ sơ
Hoàn thiện hồ sơ sau 2 ngày nhận được đầy đủ thông tin của khách hàng
Hẹn khách hàng thời gian, địa điểm ký hồ sơ
Nộp hồ sơ sớm nhất có thể
Nhận Giấy chứng nhận đầu tư
Liên hệ khắc dấu và hướng dẫn khách hàng nhận dấu
Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng
Liên hệ cơ quan thuế xin cấp Mã số thuế

Tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Thành lập công ty liên doanh với nước ngoài – liên kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài đang là xu hướng của các nhà đầu tư Việt Nam trong giai đoạn từ 2006 cho tới nay. Thủ tục, thời gian xin giấy phép công ty liên doanh ngày càng đơn giản, nhanh chóng là cam kết của chính phủ Việt Nam nhằm kêu gọi đầu tư nước ngoài và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước. Dưới đây là những vấn đề cần biết nếu bạn muốn thành lập công ty liên doanh.

Tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Cách thành lập công ty liên doanh với nước ngoài dành cho doanh nghiệp

Cách 1 (Trong trường hợp cần có pháp nhân sớm để hoạt động):

Bước 1. Thành lập công ty 100% vốn Việt Nam, thời gian 5 – 15 ngày làm việc
Bước 2. Chuyển nhượng 1 phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài, thời gian 15 – 20 ngày làm việc

Cách 2 (Trong trường hợp không cần giấy phép gấp):

Bước 1. Xin giấy phép đầu tư, thời gian 30 – 45 ngày làm việc
Bước 2. Xin giấy phép thành lập doanh nghiệp, thời gian 5 – 15 ngày làm việc

Giấy tờ cần chuẩn bị

Hộ chiếu sao y chứng thực 5 bản (Nếu Nhà đầu tư là cá nhân)
Giấy phép công ty + Điều lệ công ty + Báo cáo tài chính có kiểm toán: sao y chứng thực và có hợp pháp hóa lãnh sự (Nếu nhà đầu tư là tổ chức)
Thỏa thuận/ Hợp đồng thuê văn phòng

Tư vấn chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Với chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoàivào Việt Nam của chính phủ, đã có không ít nhà đầu tư đến từ khắp nơi trên thế giới tới Việt Nam làm ăn, kinh doanh. Đây hẳn là 1 cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam được liên doanh với những doanh nghiệp lớn từ bên ngoài.

Tư vấn chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Một trong những hình thức hợp tác với nước ngoài đó là chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài hay còn gọi là bán một phần/ toàn bộ vốn cho nhà đầu tư nước ngoài. Dưới đây là những điểm cần lưu ý:

Quy trình, thời gian chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Bước 1. Xin công văn chấp thuận góp vốn cho nhà đầu tư, thời gian 15 – 20 ngày làm việc
Bước 2. Thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, thời gian 3 – 5 ngày làm việc

Giấy tờ cần chuẩn bị

Hộ chiếu sao y chứng thực 5 bản (Nếu Nhà đầu tư là cá nhân)
Giấy phép công ty + Điều lệ công ty + Báo cáo tài chính có kiểm toán: sao y chứng thực và có hợp pháp hóa lãnh sự (Nếu nhà đầu tư là tổ chức)
Quy trình chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại Chúng tôi

Tiếp nhận, tư vấn cho khách hàng qua điện thoại hoặc email
Gặp mặt ký hợp đồng và nhận đầy đủ thông tin về hồ sơ
Hoàn thiện hồ sơ sau 2 ngày nhận được đầy đủ thông tin của khách hàng
Hẹn khách hàng thời gian, địa điểm ký hồ sơ
Nộp hồ sơ sớm nhất có thể
Nhận Kết quả và giao về tận nơi cho khách hàng