Tag: tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh

Những điều cần biết khi thay đổi ngành nghề kinh doanh

Những điều cần biết khi thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thông qua bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn tận tình về thay đổi ngành nghề kinh doanh để bạn có được những ngành nghề phù hợp nhất để phục vụ cho việc kinh doanh

Những điều cần biết khi thay đổi ngành nghề kinh doanh

Những điều cần biết khi thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm thu hẹp hoặc mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh nhưng không nằm ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. Thông qua bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn tận tình về thay đổi ngành nghề kinh doanh để bạn có được những ngành nghề phù hợp nhất để phục vụ cho việc kinh doanh

Những điều cần biết về thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty gồm

Giấy Mã số thuế bản chính (nếu có)
Danh sách ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung, giảm
Thời gian hoàn thành thủ tục

Thời gian để hoàn thành thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh là từ 1 – 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ