Tag: tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Chúng tôi sẽ tiến hành tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến giải thể công ty với thời gian nhanh chóng và chi phí tiết kiệm nhất.

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp vẫn là một trong các thủ tục tương đối phiền phức, tốn nhiều thời gian chi phí nhất của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mỗi năm Việt Nam có khoảng vài trăm ngàn doanh nghiệp thành lập mới thì cũng có số lượng doanh nghiệp tương tự tạm ngưng hoạt động hoặc làm thủ tục giải thể doanh nghiệp của mình. Mặc dù không hề mong muốn nhưng nó lại là quy luật tất yếu của thị trường kinh doanh đầy biến động như hiện nay.

Điều kiện để làm thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác (Nợ khách hàng, đối tác, người lao động, thuế…)
Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
Các bước, thời gian và thủ tục giải thể doanh nghiệp

Khóa mã số thuế (10 – 15 ngày làm việc)
Trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (3 – 5 ngày làm việc)
Phí giải thể doanh nghiệp

Lệ phí nhà nước
Phí dịch vụ
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Chúng tôi

Chúng tôi sẽ tiến hành tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến giải thể công ty với thời gian nhanh chóng và chi phí tiết kiệm nhất.

Quý khách hàng chỉ cần cung cấp:

Toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;