Tag: vốn điều lệ

Những điều cần biết khi thay đổi vốn điều lệ

Những điều cần biết khi thay đổi vốn điều lệ

Việc thay đổi vốn điều lệ yêu cầu doanh nghiệp cần phải nắm rõ ràng ngành nghề của bên mình như nào, mức vốn điều lệ quy định là bao nhiêu và tại sao doanh nghiệp cần thực hiện thay đổi . Trên thực tế, việc thay đổi vốn điều lệ không hề đơn giản. Cho nên doanh nghiệp cần cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện thay đổi

Những điều cần biết khi thay đổi vốn điều lệ

Những điều cần biết khi thay đổi vốn điều lệ

Thay đổi vốn điều lệ của công ty là nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh không ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là vấn đề rất nhạy cảm trong quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh. Việc thay đổi vốn điều lệ yêu cầu doanh nghiệp cần phải nắm rõ ràng ngành nghề của bên mình như nào, mức vốn điều lệ quy định là bao nhiêu và tại sao doanh nghiệp cần thực hiện thay đổi . Trên thực tế, việc thay đổi vốn điều lệ không hề đơn giản. Cho nên doanh nghiệp cần cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện thay đổi

Những điều cần biết về thay đổi vốn điều lệ

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty gồm

Giấy Phép kinh doanh bản photo
Vốn điều lệ mới
Cơ cấu góp vốn mới
CMND sao y của thành viên/ cổ đông mới
Thời gian hoàn thành thủ tục

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi vốn điều lệ là 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ