Thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng đến thời điểm đóng cửa. Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khác theo quy định của pháp luật ( nếu có)

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoàitại Việt Nam có rất nhiều vấn đề pháp lý cần giải quyết ,với đội ngũ luật sư có kinh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực luật Chúng tôi giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề liên quan tới thủ tục pháp lý còn vướng mắc.
I. Căn cứ pháp lý

Nghị định số Số: 07/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Thông tư số 11/2016/TT-BCT
Thông tư 133/2012/TT-BTC
Chúng tôi hướng dẫn các trình tự làm thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài năm 2017 như sau:
ảnh minh họa : giải thể văn phòng đại diện
II . Thủ tục đối với cơ quan thuế

1 . Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho trưởng VPĐD văn phòng đại diện nước ngoài:
Tờ khai quyết toán.
Giấy xác nhận lương (có công ty mẹ xác nhận)
Bảng kê số ngày cư trú
Bảng tính chi tiết thuế thu nhập cá nhân
Chứng từ nộp thuế
Hợp đồng thuê nhà
Hộ chiếu của trưởng văn phòng chứng thực
2 . Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên làm việc tại văn phòng:
Tờ khai quyết toán
Bảng tổng hợp thu nhập
Bảng chi tiết thu nhập
Giấy ủy quyền quyết toán
Chứng từ nộp thuế
Trường hợp BHXH và BHYT do người lao động tự chi trả phải nộp chứng từ BHXH hoặc quyết toán BHXH
Quyết định nghỉ việc của nhân viên
Làm thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD ( do công ty mẹ ký tên, đóng dấu)
Thanh toán các khoản nghĩa vụ đối với người lao động, trụ sở
Làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng đến thời điểm đóng cửa
Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khác theo quy định của pháp luật ( nếu có)
III . Thủ tục và hồ sơ giải thể hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với trường họp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)
Giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam
Hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng Văn phòng và các nhân sự của Văn phòng đại diện
Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động
Hợp đồng thuê địa điểm và Biên bản thanh lý Hợp đồng của Văn phòng đại diện
Văn bản xác nhận đã hoàn tất các khoản nợ
Giấy ủy quyền
Thanh lý hợp đồng thuê trụ sở
Giấy xác nhận đã trả dấu
Thông báo về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện hoặc Bản sao văn bản của Sở Công thương không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với Trường họp hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Sở Công thương đồng ý gia hạn)
Các giấy tờ khác có liên quan