Tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

Tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam thủ tục đơn giản và nhanh hơn việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hoặc thành lập công ty liên doanh. Đây lựa chọn của đa phần các doanh nghiệp nước ngoàimuốn đầu tư kinh doanh tại thị trường Việt Nam khi mới bước chân vào thị trường.

Quy trình và thời gian thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Xin cấp giấy phép đăng ký hoạt động chi nhánh, thời gian: 15 – 30 ngày làm việc
Đăng ký khắc dấu cho chi nhánh, thời gian: 2 ngày làm việc
Mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh, thời gian 1 ngày
Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Cấp mã số thuế), thời gian 2 – 5 ngày làm việc
Hoàn thiện hồ sơ thuế cho chi nhánh, thời gian: 5 – 10 ngày làm việc
Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài cần chuẩn bị

Giấy phép công ty mẹ 3 bản sao y chứng thực (có hợp pháp hóa lãnh sự) – Công ty đã hoạt động được 5 năm trở lên.
Báo cáo tài chính có kiểm toán trong năm gần nhất (có hợp pháp hóa lãnh sự)
Hộ chiếu/ CMND của người đứng đầu Văn phòng đại diện
Thỏa thuận/ Hợp đồng thuê văn phòng

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài

Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;
Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.
Hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm:

Đơn đề nghị thành lập
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hợp pháp hoá lãnh sự- dịch thuật công chứng tư pháp)
Điều lệ hoạt động của chi nhánh- bản sao 2 bản
Văn bản bổ nhiệm trưởng chi nhánh đồng thời trong đó nêu rõ phạm vi hoạt động
Báo cáo tài chính có kiểm toán trong năm gần nhất. (dịch thuật công chứng tư pháp)- 3 bản
Thoả thuận thuê địa điểm
Hộ chiếu (hoặc CMND) sao y của người đứng đầu chi nhánh – 5 bản