Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Thay đổi người đại diện theo pháp luật với quy định của pháp luật hiện nay thì không phức tạp hơn việc thay đổi thành viên góp vốn. Người đại diện pháp luật mới có thể là 1 trong các thành viên hay cổ đông còn lại hoặc 1 người ngoài không có phần vốn góp hoặc cổ phần trong công ty.

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty gồm

Giấy phép kinh doanh bản chính
Giấy Mã số thuế bản chính (nếu có)
CMND (Passport) sao y công chứng của đại diện pháp luật mới
Thời gian hoàn thành thủ tục

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật là 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

Phí dịch vụ (Chưa bao gồm lệ phí Nhà nước)